SEKTOR SKOLA

Rektor att hyra/förmedla och Skolledare att hyra/förmedla är några av våra mest efterfrågade tjänster. Bland annat dessa tjänster gör det möjligt för Kunskapsbolaget att stödja hundratals skolor, kommuner, landsting, stiftelser, ekonomiska föreningar, myndigheter och andra offentliga organisationer. 

Lång erfarenhet och  hög pålitlighet karaktäriserar Kunskapsbolagets tjänsteerbjudanden.

Våra tjänster till skolsektorn :

Vi levererar den kompetens du behöver – pålitligt!

Läs mer…

Vi utvecklar kompetensen hos ledare och ledningsgrupper! Läs mer…

Vi genomför effektiv rekrytering med stöd av starkt kontaktnät och gedigen erfarenhet och strukturerad process!

Läs mer…

Vi planlägger och säkrar effektiv och framgångsrik utveckling! 

Läs mer…

Vi stödjer dig och din organisation, med prioritet! Läs mer…

Våra effektiva, certifierade, projektledare leder ditt projekt – i mål!

Läs mer…

Vi agerar som din säljkraft för den offentliga sektorn! 

Läs mer…

Vi genomför organisations och lokalbehovsutredningar – samt utvärderingar och uppföljning!

Läs mer…

Vi hjälper din organisation med att skaffa pengar!

Läs mer…

Rektor att hyra/förmedla och Skolledare att hyra/förmedla är några av våra mest efterfrågade tjänster. Bland annat dessa tjänster gör det möjligt för Kunskapsbolaget att stödja hundratals skolor, kommuner, landsting, stiftelser, ekonomiska föreningar, myndigheter och andra offentliga organisationer. Lång erfarenhet och hög pålitlighet karaktäriserar Kunskapsbolagets tjänsteerbjudanden.
Våra tjänster till skolsektorn:

Vi levererar den kompetens du behöver – pålitligt! 

Läs mer..

Vi utvecklar kompetensen hos ledare och ledningsgrupper! 

Läs mer..

Vi genomför effektiv rekrytering med stöd av starkt kontaktnät och gedigen erfarenhet! 

Läs mer..

Vi planlägger och säkrar effektiv och framgångsrik utveckling! 

Läs mer..

Vi stödjer dig och din organisation, med prioritet! 

Läs mer..

Våra effektiva, certifierade, projektledare leder ditt projekt – i mål! 

Läs mer..

Vi agerar som din säljkraft för den offentliga sektorn! 

Läs mer..

Vi genomför organisations och lokalbehovsutredningar – samt utvärderingar och uppföljning! 

Läs mer..

Vi hjälper din organisation med att skaffa pengar! Läs mer..

Övriga tjänster:

kunskapsbolagets publicering av kommundirektörsrapport

2019 års skolchefsrapport !

Kunskapsbolaget presenterar en rapport från landets Skolchefer & Rektorer . Vilka reflektioner har de om framtiden? Läs rapporten, klicka på bild/rubrik

Läs rapporten "Skolchefer & Rektorer reflekterar" 2019