Ägarkomplettering i Kunskapsbolaget

Kunskapsbolaget KLN AB, (Kb), är ett Managementföretag som etablerats redan 1997. Bolaget har framgångsrikt alltsedan dess verkat med pålitlighet och kompetens som högsta kärnvärden.
 
Björn Kärrberg har varit ensamägare för bolaget. Före utvecklingen av  Kunskapsbolaget har Björn varit ledare för större organisationer inom Thorn EMI, Johnsonkoncernen, Esselte/Soliditet och Ericsson/Programatic. Han har även varit ägare och ledare i mindre företag, såsom säljstödsorganisationen Medea.
 
Kb förstärks nu på ägarsidan med Carina Hagström Bergh. Carina har en bred erfarenhet inom offentlig förvaltning, friskolekoncerner, rekrytering och har haft flera ledande befattningar inom utbildning.
 
Björn kommenterar: Det känns oerhört glädjande och stimulerande att tillsammans med Carina och våra många konsulter vidareutveckla Kb till nytta för både kunder och konsulter.
 
Kunskapsbolaget kommer även framåt att konsekvent basera affärsverksamheten på sina kärnvärden: Pålitlighet Kompetens Effektivitet Service med Ledarskap i fokus!
 
För ytterligare kommentarer svarar Björn Kärrberg och Carina Hagström Bergh på telefon 08 – 54 51 60 20.

2019-09-09