Interimchef minskar beroende av hyrläkare!

Interim läkarchef för anestesiläkare genomför förändringsledning från ett krisläge till stabilitet.

Resultat:

  • Etablering av optimal arbetsmiljö (toppsiffror i HMI 2019)
  • Tydlig vision för enheten, kombinerad med klara strukturer, arbetssätt och rutiner
  • Återkomst av anestesiläkare som tidigare valt att sluta
  • Kö av ST-läkare till avdelningen
  • Toppbetyg från uppdragsgivaren