Kunskapsbolaget jobbar för integration!

Vi på Kunskapsbolaget applåderar Järvaveckan. I år hölls den digitalt, 100 timmar nonstop med över 300 gäster. Se hela programmet med bl a tal från våra folkvalda politiker på www.jarvaveckan.se.

Nyligen hjälpte Kunskapsbolaget till med rekrytering av en ny rektor till Kista International School i Akalla.  Det är en skola med omkring 520 elever där en övervägande majoritet har utländskt ursprung.

I förhållande till det socioekonomiska utgångläget så ligger man årligen på första eller andra plats i högsta meritvärde. Skolan har funnits i mer än tio år.

Framgångsfaktorerna är många men en av de viktigaste är ett nära förhållande till föräldrarna. Skolan och föräldraföreningen kan kulturen och har föräldrarna med sig i alla viktiga beslut. Lärarna är behöriga och vet hur eleverna bäst kan utvecklas i skolan och i det svenska samhället.

Kunskapsbolaget har under många år tagit fram och rekommenderat framgångsrika ledare och rektorer till skolor, nu senast genom tillsättandet av en ny rektor till Kista International School.

Vill du veta mer hur Kunskapsbolaget kan hjälpa just er kommun eller skola skicka mail tillinfo@kunskapsbolaget.se, men du kan också ringa oss på tel: 08-545 160 20