Rekrytering

Introduktion

En av de största utmaningarna som framtidens organisationer står inför är att hitta rätt person på rätt plats. Att hitta rätt chef på rätt plats är en ännu större utmaning.

Chefsrekrytering är en komplex och kostsam investering.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget vill gärna vara din partner i denna process, vi har det som behövs för att lyckas med din rekrytering. En mycket gedigen egen chefserfarenhet från skolområdet och vi arbetar med marknadens vassaste rekryteringsverktyg.

Vi arbetar alltid utifrån vår värdegrund:

Pålitlighet

Kompetens

Effektivitet

Service

Kravanalys

Processgenomgång

Gallring 1

Gallring 2

Slutkandidater

Avtal

Uppföljning

Kravanalys

Processgenomgång

Gallring 1

Gallring 2

Slutkandidater

Avtal

Uppföljning

Tjänster

  • vi tar fram kompetensprofiler tillsammans med rekryterande chef.
  • vi designar annonser och aktiverar rätt kanaler för annonsering
  • vi söker i vårt omfattande nätverk
  • vi testar och genomför kompetensbaserade intervjuer
  • vi genomför referenstagning
  • vi tar vid behov fram övningar som genomförs i rekryteringsprocessen

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna