Chef att hyra – Stabschef till en kommun i Västsverige

Kunskapsbolaget levererar interimchef till socialförvaltningen i en kommun i Västsverige. Uppdraget innefattar ansvar för stabsfunktioner såsom HR, kommunikation, upphandling, nämndsadministration, digitalisering, kvalitét och medicinskt ansvariga. Socialförvaltningen är kommunens näst största förvaltning med en budgetomslutning på ca 1,4 mdr och närmare 2000 anställda.