Konsult från Kunskapsbolaget talar inför Svenskt Näringsliv

Söndag 24 oktober infaller FN dagen. Det är ett återkommande tillfälle att ta temperaturen både på tillståndet i världen och samarbetet mellan FN:s medlemsländer. Just nu står mänskligheten inför en rad utmaningar såsom pandemin, klimatet, ökande ojämlikheter och konflikter. Förslaget från FN:S generalsekreterare, António Guterres, att skapa en grönare och bättre framtid för världens unga måste få medlemmarnas stöd. Det  skriver FN-distriktets ordförande i Stockholm Peter Åberg (se bild nedan) inför FN-dagen den 24 oktober. Peter kommer under nästa vecka hålla ett anförande inför Svenskt Näringsliv.

Kunskapsbolaget är stolt att ha medarbetare som, likt Peter Åberg, jobbar med hållbarhet inom de tre marknadsområdena Företag, Offentlig sektor och Skola och som samtidigt står upp för mänskligheten och en bättre framtid!

Kika gärna på vår Linkedin sida https://www.linkedin.com/company/kunskapsbolaget-ab/

Peter Åberg, Seniorkonsult Kunskapsbolaget