Finansiering och rådgivning för företag inom djurbranschen

Ny order till Kunskapsbolaget – Finansiering och rådgivning

Kundföretag med nytt grepp inom djurbranschen har gett Kunskapsbolaget i uppdrag att nu genomföra Bidragsansökningar enligt Kunskapsbolagets program ”Kb-Finans Sök” steg ”Matchning”, (genomförande av ansökan till specifik finanskälla.)

Kunskapsbolaget har bidragit till en första kapitalinjektion och ska, enligt order,  genomföra fortsatt kapitalanskaffning.

Bolaget ska ut på den internationella marknaden snarast möjligt.

Kunskapsbolaget har en unikt stark bredd inom bl.a. finansområdet, (inkluderande bidragsfinansiering, riskkapitalfinansiering, lånefinansiering, projektfinansiering, exportfinansiering, leasing, franchising och anbudskraft.)