Interim VD bistår i Coronatider

I en Chef att hyra roll genomför Kunskapsbolaget anpassning av organisationen utifrån rådande förutsättningar.

Kunskapsbolaget hjälper till med extern bidragsfinansiering och förhandlingar med nyckelkunder så att företaget överlever, står rustat och är konkurrenskraftigt nu och i framtiden