Kunskapsbolaget bemannar skola med både rektor och biträdande rektor

Kunskapsbolaget arbetar inom 3 marknadsområden Skola, Företag och Offentlig sektor. Inom skolområdet hjälper vi skolor med verksamhetsutveckling såsom utredningar och förberedelse inför skolinspektionens inspektioner. Vi hjälper även till med att hitta finansiering, bemanning, i första hand av rektorer, biträdande rektorer och skolchefer. I en kommun i mellansverige bemannar Kunskapsbolaget just nu en skola bestående av 900 elever, med både rektor och biträdande rektor.

Vi har hållbarhet integrerat i flera av våra tjänster. Kontakta oss om du vill veta mer hur vi kan hjälpa just din skola.

Info@kunskapsbolaget.se tf: 08-54516020  www.kunskapsbolaget.se

KUNSKAPSBOLAGET – EN DEL AV SVERIGES HÅLLBARA FRAMTID