Kunskapsbolaget får ansvar för Ledarutvecklingsprogram på myndighet

Kunskapsbolaget startar nu som ensamt bolag ett två-års program för att utveckla ledarna på myndigheten. En framgångsfaktor är vår kompetens att genomföra hela eller delar av utbildningarna som webinarier. Resorna minimeras vilket sparar tid, kostnader och reducerar miljöavtrycket. Kompetensutvecklingen utgår från vetenskaplig grund där vi använder oss av bl.a. IMDG – Susan Wheelan, FIRO – Will Schutz och upplevelsebaserat lärande – David Kolb.