Marknads- och Eventföretag hyr in, interimistiskt, VD från Kunskapsbolaget.

Växande och lönsamt aktiebolag inom IT, mötes- och marknadsstödsektorn behöver VD interimistiskt.

Tack vare god tillgång till Ledarpersonal inom Chef att hyra gruppen har en mycket passande VD startat upp.