Rektor att hyra - Ledare - Chef att hyra

Introduktion

En av framgångsfaktorerna i dagens ”slimmade” organisationer där lönsamhet prioriteras är förmågan att förse organisationen med rätt ledare. Organisationer som kan hantera chefsförsörjningen på ett effektivt sätt skapar förutsättningar som utvecklar organisationer.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget erbjuder chefsförsörjning till organisationer och skolor på ett snabbt och enkelt sätt och ni behåller er handlingsfrihet.

  • Vid sammanslagning av verksamheter kan det vara svårt att tillsätta en chef som har förutsättningar att ta tillvara möjligheterna i den nya organisationen. Kunskapsbolaget kan erbjuda chefer med erfarenhet av att leda organisationer i förändring. Ni kan på ett snabbt sätt tillsätta en chef som kan fokusera på er nya vision och minimera risken att hamna i konfliktsituationer.
  • Vid start av ny verksamhet där ni kanske är osäkra på hur verksamheten utvecklas kan Kunskapsbolaget erbjuda chefer med specifikt verksamhetskunnande. Det tar kort tid att komma igång och ni får en låg risk i och med att ni kan avsluta snabbt utan onödiga avvecklingskostnader för personal när ni har hittat en chef att anställa eller om verksamheten inte ska drivas vidare.
  • En chef kan bli långvarigt sjuk, hastigt sluta sin anställning, eller få samarbetssvårigheter. Ni får ett akut behov av en interimschef för att hålla verksamheten igång. Kunskapsbolaget kan på kort varsel erbjuda en chef med bred erfarenhet som kan hålla verksamheten igång.

Kunskapsbolaget erbjuder chefer med lång erfarenhet av ledarskap och utveckling av organisationer.

För långsiktig chefsförsörjning erbjuder Kunskapsbolaget tjänster för Rekrytering som säkerställer bästa möjliga kandidater för positionen.

Kunskapsbolaget gör sitt bästa att välja chefer med erfarenhet av din specifika situation. Om det trots allt inte fungerar kan ni avbryta eller byta ut personen utan kostnad – Trygghetsgaranti.

Tjänster

Chefer inom:

Rektor, Skolledare, Förvaltningschef, VD, HR, Administrativ chef,Ekonomi, Marknad, Inköp, Projektledning,

HR:

Rekrytering

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna