Har ni certifierat er enligt ISO9001 eller ISO14001?

Grattis!
Om inte kan ni vara lugna, det finns bra hjälp att få.
En av våra kunder, koncernen Allgranth Fastighets AB, där även Svensk Utemiljö AB och Svensk Arboristtjänst AB ingår, tar hjälp av Kunskapsbolaget inför sina certifieringar. Vi bistår dem genom att ta fram nödvändiga underlag, processer, organisation och rutiner. På så sätt kan företaget helt ägna sig åt det man är bäst på – smart tycker vi!

Att vara ett ISO-certifierat företag är en kvalitetsstämpel som även inger förtroende både för anställda och kunder, allt detta sammantaget kan hjälpa ert företag att nå bättre lönsamhet. Vi hjälper er på vägen dit!

Kontakta oss för att höra mer hur @Kunskapsbolaget KLN AB kan hjälpa just ert företag med certifieringar.
Info@kunskapsbolaget.se 08-54516020. Kontakta gärna Allgranth om hur de upplevde arbetet inför certifieringarna.  https://www.linkedin.com/company/allgranth-fastighets-ab/                                                                                    www.allgranth.se