Ledarskap inom vården!

Kunskapsbolaget stärker ledarskapet inom vården på kort varsel.

Rådande Coronapandemi sätter stora utmaningar på ledarskapet inom vården. Kunskapsbolaget har fått uppdraget att stärka ledarskapet genom stöd åt ledningsgruppen och chef vårdenhet centraloperation. Kunskapsbolaget kunde inom några dagar snabbt och effektivt påbörja uppdraget som interim chef och därutöver även omgående ge stöd åt ledningsgruppen.