Ordning och reda i en västkustkommun!

Kunskapsbolaget har genomfört ett större uppdrag i en kommun i västra  Sverige. Kommunen hade stora problem på en rad områden, som exempelvis ledning, styrning, budgetkontroll m m. Och en svår personalsituation.

Genom hårt arbete och med hjälp av goda metoder och gott samarbete hjälpte en konsult från Kunskapsbolaget kommunen till en mycket bättre situation inom problemområdena och det skapades bra processer, minskade köer för kunderna, bättre effektivitet, struktur och ledarskap. Och en budget i balans. Kommunen gav högsta betyg till konsultinsatsen.