Organisationsutredning Barn- och utbildningsförvaltning

Uppdraget gäller att utifrån befintlig struktur genomlysa grundskoleverksamhet samt administrationsorganisation inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt lämna förslag på framtida organisation.