Affärsstöd - Finansiering via emission samt notering på börsen - Ny order till Kunskapsbolaget

Ny order till Kunskapsbolaget – Finansiering via emission samt notering på börsen – Affärsstöd

Skandinaviskt ledande e-handelsföretag använder Kunskapsbolaget som Affärsstöd samt för genomförande av emission och påföljande notering på börsen.

Volymer: 25 mkr.

Tidsperiod: 2020

 

         2020-02-04