Kompetensutveckling

Att utbilda sina ledare och medarbetare är nödvändigt för att klara av en allt hårdare konkurrens och en omvärld i ständig förändring.

Vi erbjuder skräddarsydda ledarutbildningar och andra utbildningar anpassade efter just er organisation eller arbetsgrupp. Utbildningar möter behovet av kompetensutveckling inom de områden som är väsentliga för både näringsliv, skola och offentlig sektor.

Kompetensutveckling

Att utbilda sina ledare och medarbetare är nödvändigt för att klara av en allt hårdare konkurrens och en omvärld i ständig förändring.

Vi erbjuder skräddarsydda ledarutbildningar och andra utbildningar anpassade efter just er organisation eller arbetsgrupp. Utbildningar möter behovet av kompetensutveckling inom de områden som är väsentliga för både näringsliv, skola och offentlig sektor.

Övriga tjänster: