Kompetensutveckling

Att utbilda sina ledare och medarbetare är nödvändigt för att klara av en allt hårdare konkurrens och en omvärld i ständig förändring.

 

Vi erbjuder skräddarsydda ledarutbildningar och andra utbildningar anpassade efter just er organisation eller arbetsgrupp. Utbildningar möter behovet av kompetensutveckling inom de områden som är väsentliga för både näringsliv, skola och offentlig sektor.

 

Coachning

• Vi coachar, individuellt eller i grupp, för att kunna gå vidare och genomföra handlingsplaner på ett effektivt sätt och därmed uppnå nya mål.

 

Försäljning

• Försäljning. Att lära sig förstå sin roll som säljare och kunna genomföra ett säljsamtal och säljbesök samt få ökad kunskap i kommunikationsteknik.

 

Grupputveckling

• Grupputveckling. Att gå från arbetsgrupp till ett samspelt team.

• Konflikthantering.  Om hur och varför konflikter uppstår och trappas upp,  vilka reaktioner som kan uppstå samt hur man hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.

 

Individuell utvecklingsplan – IUP

• Om reglerna för Individuell utvecklingsplan, IUP, och skriftliga omdömen inom skolan.

 

Kommunikation

• Kommunikationsträning. Om skapande dialog – Förmågan att kommunicera med respekt.

• Mötesteknik. Att lägga upp möten med en struktur som ledera till både engagemang och lärande hos mötesdeltagarna.

• Svåra samtal. Hur man genomför svåra samtal på ett tryggt och effektivt sätt samt hur man hanterar de känslor och attityder som kan uppstå vid ett sådant samtal.

• Talarträning/Presentationsteknik. Lär dig hålla engangerande tal och inspirerande presentationer.

 

Kompetensutveckling 

• Kompetensutveckling.  Samhället genomgår snabba förändringar och takten kommer inte att minska. En investering i kompetensutveckling ökar organisationens utvecklingsförmåga.

 

Ledarutveckling

• Krav på dagens skolledare. Vi ger dig kompetens och verktyg för att driva verksamheten mot en hög måluppfyllelse utifrån de myndighetskrav som gäller.

 • Leda i förändring. Hur förändringar kan hanteras för att bli framgångsrika för både medarbetare och organisation samt hur man leder sina medarbetare under en förändringsprocess.

• Ledarskap i klassrummet. Deltagarna får lära sig om ledarskap och gruppdynamik för  bättre självinsikt och större trygghet som ledare i klassrummet.
• Ledarutveckling. Här kan deltagarna kan välja mellan enstaka utbildningar eller kombinera flera moduler till en serie utbildningar.
• Ledningsgruppsutveckling. Utbildning av ledninggrupper inom skolan.

 

Målformulering

• Att sätta mål.  Hur man formulerar mål som engagerar och inspirerar till resultat och utveckling av din verksamhet.

 

Effektiv Projektledning

• Framgångsrik projektledning med IDI.  Interpersonal Dynamics Inventory – IDI är ett test som visar hur en persons beteende uppfattas av andra och vilka konsekvenser det kan ha.

• Projektledarutbildning. Att planera, organisera, driva och följa upp ett projekt samt skapa en fungerande och effektiv projektgrupp.

• Projektuppföljning. Hur man följer upp ett projekt för  bättre kontroll och styrning samt möjligheter till förbättring.