Affärs & Verksamhetsutveckling

Som oberoende part stödjer Kunskapsbolaget många företag och organisationer i deras utveckling av individuella och organisationsspecifika lösningar.

-Framtagning, dokumentation och utveckling av affärs-,     verksamhets- och  marknadsplaner.

-Identifiering av möjliga förbättringsområden.

-Individuell rådgivning och coachning.

-Koncept för ekonomisk effektivisering och förbättrat   kassaflöde.

-Ledarskaps- och personalutveckling.

-Riskanalyser och planer för säkerställning av verksamheten.

-Framtagning av en plan för en effektiv intern och extern     kommunikation.

-Uppföljning och utvärdering av förändringsprojekt.

-Analys av organisationens effektivitet och förslag till   förändringar.

-Krisledningsövningar.

Affärs & Verksamhets utv.

​Som oberoende part stödjer Kunskapsbolaget många företag och organisationer i deras utveckling av individuella och organisationsspecifika lösningar.

-Framtagning, dokumentation och utveckling av affärs-,     verksamhets- och  marknadsplaner.

-Identifiering av möjliga förbättringsområden.

-Individuell rådgivning och coachning.

-Koncept för ekonomisk effektivisering och förbättrat   kassaflöde.

-Ledarskaps- och personalutveckling.

-Riskanalyser och planer för säkerställning av verksamheten.

-Framtagning av en plan för en effektiv intern och extern     kommunikation.

-Uppföljning och utvärdering av förändringsprojekt.

-Analys av organisationens effektivitet och förslag till   förändringar.

-Krisledningsövningar.

Övriga tjänster:

Så här arbetar vi med uppdragen (klicka på knapparna)

Digitalisering/Digital transformation

kunskapsbolagets digitaliseringsbeskrivning

I ”Digital Orientering” erbjuder vi ett frukostseminarium med en digital introduktion, begrepp och omvärldsanalys.

• ”Digital kunskap” är en 4 timmars digital utbildning/analys hos dig som kund för att på bästa sätt kunna anpassa individuellt utifrån er verklighet. Vi tittar på möjligheter och faror.

• ”Digital kartläggning” . Här gör vi en survey/workshop, skapar en strukturerad kundanalys, en visuell nulägesrapport och beskriver utvecklingsmöjligheter.

• ”Digital förändring” , beroende på kundsituation kan vi här erbjuda Konsultinsatser i form av : Förändringsledning/ Projektledning/ Chef att hyra, och givetvis även  Finansieringsmöjligheter om behov finns.