Verksamhetscoach

Introduktion

Chefer och ledningsgrupper ställs inför nya utmaningar, utvecklingsfrågor och komplicerade beslutssituationer. Stöd i dessa situationer av en erfaren ledare snabbar på och förenklar beslutsfattandet och minimerar felaktiga beslut och ger trygghet och mer tid till att leda verksamheten effektivt.

Lösning - erbjudande

Verksamhetscoach från Kunskapsbolaget ger ledare och ledningsgrupp, trygghet, råd, stöd och vägledning i nya utmaningar, utvecklingsfrågor och komplicerade beslutssituationer.

 

Verksamhetscoach är ett regelbundet bollplank och en hjälp för dig som ledare i utvecklingen av chefsrollen och organisationen. Kunskapsbolaget erbjuder schemalagt stöd för chefer och ledningsgrupper vid förändringar, utveckling av verksamheten och komplicerade beslutssituationer.

  • Vi arbetar med regelbundna inplanerade möten med fastställd dagordning.
  • Vi fungerar som bollplank, samtalspartner.
  • Vi genomför organisationsanalys och intervjuer för att snabbt nå ett bra resultat.
  • Vi har en hög tillgänglighet via telefon, mail och personliga möten.
  • Vi arbetar under tystnadsplikt.
  • En halv-/heldag avsätts till varje möte.
  • Normalgenomförande är 1-4 gånger per månad under sex månader.
  • I början av uppdraget görs normalt en intervju och en verksamhetsanalys. Därefter arbetar vi som bollplank eller via speciellt överenskomna aktiviteter, beroende på situationen.

Kunskapsbolagets konsulter har minst 10 års erfarenhet av ledarskap och utveckling av organisationer och privat näringsliv. Våra konsulter kan snabbt sätta sig in i din situation och verksamhet och effektivt ge stöd att agera och fatta beslut. Kunskapsbolaget matchar konsult utifrån specifikt behov. Om det trots allt inte fungerar kan vi byta ut konsulten eller eller avbryta utan kostnad – Kunskapsbolagets trygghetsgaranti.

Tjänster

Verksamhetscoach för ledare

Verksamhetscoach för ledningsgrupper

Chef att hyra Utredning Projektledning Verksamhetsutveckling Verksamhetscoach Ledingsutveckling

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna