Tommy Nilsson

Konsultinriktning                                                          

Chef att hyra

Förändringsledning

Projektledning

 

Utbildning                                                                           

Högskola,  Försvarsmaktens chefsurvalsgrupp

IFL, Offentlig sektors management program

 

Yrkeserfarenhet

Kommundirektör

Skoldirektör och Rektor

 

Särskild erfarenhet

CSU (centrum för skolledarutveckling)/rektorsutbildning

Rådet för lärarutbildning (Mittuniversitetet)