Rektor att hyra – en lyckad rekrytering

En av Kunskapsbolagets kvalificerade Rektor att hyra-konsulter blev under våren/sommaren rekryterad till en privat stockholmsskola för arbeten med organisationsutveckling och personalfrågor, samt vidareutveckling av elevhälsan och specialpedagogik.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.