Per Key Björcke

bild-per-keyKonsultinriktning

Utbildning  och coachning inom affärsutveckling och entreprenörskap.

Innovationsprocesser för produkter och tjänster.

Strategisk kommunikation för näringsliv och organisationer.

 

Utbildningar

Magisterutbildning inom Medie- och Kommunikationsvetenskap

Lärarhögskolan Pedagogik. Teatervetenskap Malmstens.

 

Yrkeserfarenhet

Arbetat med bl.a. en ny undervisningsmetod för ett laboratorium, forskning och utvecklingsarbete för HLK Jönköping.

Många uppdrag för Kultursektorn, Kommunikation och Design.