Område Skola och Offentlig sektor

Kunskapsbolaget stödjer hundratals skolor och likaså hundratals kommuner, landsting, myndigheter och andra offentliga organisationer, stiftelser och ekonomiska föreningar.   Våra koncept, produkter och tjänster är anpassade till era önskemål och behov.

 

Våra tjänster som är riktade i första hand mot Offentlig sektor följer här:

Utredningar – Vi genomför organisations- och verksamhetsutredningar – samt utvärderingar och uppföljning!

Chef att hyra – Vi levererar den kompetens du behöver – pålitligt!

Verksamhetsplanering – Vi planlägger och säkrar effektiv och framgångsrik utveckling!

Ledar- och Verksamhetscoach – Erbjuder schemalagt stöd för chefer och ledningsgrupper vid förändringar.

Projektledning – Våra effektiva, certifierade projektledare leder ditt projekt i mål!

Ledar- och Ledningsutveckling  – Skräddarsydda program, för utveckling av ledare, medarbetare och ledningsgrupper och arbetsgrupper.

Finansiering – Vi att hjälper din organisation att skaffa pengar!

 

Våra tjänster som är riktade i första hand mot Skola följer här:

Rektor/Ledare/Chef att hyra – Vi levererar den kompetens du behöver – pålitligt!

Ledar- och Ledningsutveckling – Vi utvecklar kompetensen hos ledare och ledningsgrupper! 

Rekrytering – Vi genomför effektiv rekrytering med stöd av starkt kontaktnät och gedigen erfarenhet!

Verksamhetsplanering – Vi planlägger och säkrar effektiv och framgångsrik utveckling!

Handledare, Ledar- och verksamhetscoach – Vi stödjer dig och din organisation, med prioritet!

Projektledning  – Våra effektiva, certifierade, projektledare leder ditt projekt – i mål!

Anbudskraft – Vi agerar som din säljkraft för den offentliga sektorn!

Utredningar inom skolan – Vi genomför organisations och lokalbehovsutredningar – samt utvärderingar och uppföljning!

Finansiering– Vi hjälper din organisation med att skaffa pengar!

 

Kunskapsbolaget publicerar

I huvudet på kommundirektörerna – 2018 års utmaningar

en rapport om vad 60 kommundirektörer tänker om framtiden

Ladda ner läs och lär om deras utmaningar här…

I huvudet på kommundirektörerna – 2017 års utmaningar”

Ladda ner läs och lär om deras utmaningar här…

Telefon 08-545 160 20 eller info@kunskapsbolaget.se Välkommen!