Område Företag

Kunskapsbolaget stödjer hundratals företag med ett brett tjänsteprogram. Se förteckning i högerspalten.

 

Många av våra koncept, produkter och tjänster är samlade i vårt huvudkoncept Affärslotsen.

 

Med hjälp av tjänster från Affärslotsen kan samtliga organisationer hämta stöd i sin utveckling.

 

Affärslotsen innehåller följande huvudområden:

Finansiering  Vi hjälper din organisation med att skaffa pengar!
Affärsplanering – Vi lägger plan till effektiv och framgångsrik utveckling!
Affärscoach – Vi stödjer din organisation, med prioritet, under ett halvår till en ringa kostnad!

Anbudskraft! – Vi tjänstgör som din säljkraft för den offentliga sektorn!

UtredningarVi erbjuder analys och utredning baserat på hög kompetens och erfarenhet.

Projektledning – Våra effektiva, certifierade projektledare leder ditt projekt i mål!

Chef att hyra – Vi levererar den kompetens du behöver – pålitligt!
Ledar- och Ledningsutveckling – Vi utvecklar kompetensen hos dina ledare och ledningsgrupper!

 

Kontakta oss direkt! Telefon 08-545 160 20 eller info@kunskapsbolaget.se