OFFENTLIG SEKTOR

Kunskapsbolaget stödjer hundratals kommuner, skolor, regioner, landsting, myndigheter, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Våra tjänster till offentlig sektor:

Kunskapsbolaget stödjer hundratals kommuner, skolor, regioner, landsting, myndigheter, stiftelser och ekonomiska föreningar. 

Våra tjänster till offentlig sektor:

Vi levererar den ledare och chef du behöver-pålitligt! 

Läs mer..

Vi genomför förstudier, organisations och lokalutredningar-samt utvärderingar och uppföljning. 

Läs mer..

Vi levererar strategi och plan för effektiv och framgångsrik utveckling. 

Läs mer..

Vi stödjer dina ledare och din organisation med handledning, mentorskap,  rådgivning och coachning. 

Läs mer..

Vi utvecklar kompetensen hos dina ledare och ledningsgrupper. 

Läs mer..

Våra effektiva, certifierade projektledare leder ditt projekt i mål. 

Läs mer..

Vi att hjälper din organisation med att skaffa pengar! 

Läs mer..

Övriga tjänster:

2020 års utmaningar !

Allt svårare för kommundirektörerna. Läs hela rapporten här..

kunskapsbolagets publicering av kommundirektörsrapport

2019 års utmaningar !

Kunskapsbolaget presenterar årets rapport baserat på intervjuer från landets kommundirektörer om vad de tänker om framtiden. Läs rapporten, klicka på bild/rubriken

kunskapsbolagets publicering av kommundirektörsrapport

2018 års utmaningar !

Kunskapsbolaget presenterar en rapport från landets kommundirektörer & vad de tänker om framtiden. Läs rapporten, klicka på bild/rubriken

kunskapsbolagets publicering av kommundirektörsrapport

2017 års utmaningar !

Kunskapsbolaget presenterar en rapport från landets kommundirektörer & vad de tänker om framtiden. Läs rapporten, klicka på bild/rubriken

2020 års utmaningar publiceras 18 mars!