Visstidsanställning av Rektor från Kunskapsbolaget

Kommunal skola visstidsanställer Rektor från Kunskapsbolaget

En stor kommunal skola, (två skolor) behöver interimistiskt en erfaren Rektor. Totalt bortåt 100 personal.

Kraven inkluderar bl.a. rektorsutbildning och gedigen rektorserfarenhet.

Tack vare god tillgång till rektorer inom Rektor att hyra enheten hos Kunskapsbolaget har en mycket passande Rektor startat upp.