Chef att hyra - Förvaltningschef – Socialförvaltningen - Mellansverige

Kommun behöver interimistiskt ny chef för socialförvaltningen.

Förvaltningen har mer än 1000 anställda med en budgetram på 600 mkr.

Socialchefen ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö och ingår i kommunens ledningsgrupp.