Interimchef kortar vårdköer.

Interim enhetschef och klinikchef på ögonmottagningen leder verksamheten från krisläge till stabil utveckling.

Resultat:

-Nya effektivare vårdrutiner med friskare patienter

-Tydlig genomförd strategi för vård i tid

-Högsta betyg för budget i balans och personalutveckling

-Klinisk kompetenshöjning med nya läkarspecialister

-Toppbetyg från uppdragsgivaren

2019-10-09