VART DU ÄR PÅ VÄG ÄR VIKTIGARE ÄN VAR DU KOMMER IFRÅN!

Moderatledaren Ulf Kristersson sa just detta vid sitt tal under årets Järvaveckan. Det måste vara en av de vackraste meningarna man kan uttala. Styrkan sitter i människans vilja och framåtanda och inte i nationalitet eller hudfärg. Under samma tal tog Ulf Kristersson även upp Kista International School och den framgång skolan rönt. Det är en skola med omkring 520 elever där en övervägande majoritet har utländskt ursprung.

I förhållande till det socioekonomiska utgångläget så ligger man årligen på första eller andra plats i högsta meritvärde. Skolan har funnits i mer än tio år.

Framgångsfaktorerna är många men en av de viktigaste är ett nära förhållande till föräldrarna. Skolan och föräldraföreningen kan kulturen och har föräldrarna med sig i alla viktiga beslut. Lärarna är behöriga och vet hur eleverna bäst kan utvecklas i skolan och i det svenska samhället.

Kunskapsbolaget har under många år tagit fram och rekommenderat framgångsrika ledare och rektorer till skolor, nu senast genom tillsättandet av en ny rektor till Kista International School.

Vill du veta mer hur Kunskapsbolaget kan hjälpa just er kommun eller skola skicka ett mail till info@kunskapsbolaget.se, men du kan också ringa oss på tel: 08-545 160 20

Lyssna gärna på Ulf Kristerssons tal under Järvaveckan, se nedan.

https://www.svtplay.se/video/31404986/jarvaveckan/jarvaveckan-ulf-kristersson-haller-tal-ulf-kristersson-haller-tal?position=443&id=jLZmDwv