Kunskapsbolaget rekryterar rektor på 1 månad!

Återigen har Kunskapsbolaget gjort en lyckosam rekrytering av en rektor, denna gång till Kista International School, en växande skola med redan mer än 500 elever, F-9.

 

Kunskapsbolaget sökte och intervjuade lämpliga rektorskandidater efter ett 

väl beprövat schema där kandidaterna efter några få veckor identifierades,

valdes ut och djupintervjuades av Kunskapsbolagets och skolans rekryteringspersonal.

 

Kunskapsbolagets rekryteringsspecialister, med lång erfarenhet av 

rekryteringar till ledande skolbefattningar, genomförde en komplett rekrytering till skolan inom en 4 veckors period.

 

Kunskapsbolaget har ett gediget kontaktnät över hela Sverige och kan därmed på kort tid ta fram kompetenta skolledare.

 

Behöver ni hjälp med rekrytering av en kompetent rektor eller skolledare?

Vi svarar för professionell och snabb hantering.

 

Kontakta oss på info@kunskapsbolaget.se  08-545 160 20