Certifieringsförberedelser - ISO 9001 och 14001

Organisation avser att genomföra certifiering för ISO 9001 och 14001.

Kunskapsbolaget tar fram nödvändiga underlag, processer, organisation och rutiner.