Mikael Rissvik

Konsultinriktning

Interim chef inom utbildning
Intervjuundersökningar
Skolutvärderingar
Utbildning inom ekonomi, organisationsteori och redovisning

 

Utbildning
Rektorsutbildning – Linköpings universitet

Ämneslärarutbildning- gymnasielärare i ekonomiska ämnen – Lunds Universitet

Civilekonomutbildning – organisationsteori och marknadsföring –  Linnéuniversitetet

Rådgivarskolan – Swedbank

Ledarskapsutbildning – Region Kronoberg

 

Yrkeserfarenhet
20 års erfarenhet som skolledare/utbildningschef och VD för gymnasie- och vuxenutbildning.

7 års erfarenhet som bankman med rådgivning inom finansiering, placering, försäkring.

5 års erfarenhet som gymnasielärare i företagsekonomi och datorkunskap.

 

Särskild erfarenhet
Anlitad som expert vid Skolverket