Christer Persson

Konsultinriktning-- Christer Persson.jpg

Chef att hyra

Företagscoach

Affärsanalys

Affärsutveckling

Entreprenörsutveckling

Organisationsutredningar

 

Utbildning

Civilingenjör – Teknisk Fysik, KTH

Ledarutbildning,  Institutet för företagsledning (IFL)

Utvecklingsarbete, Sida

Effektivt styrelsearbete, Styrelseakademin

 

Yrkeserfarenhet

VD-befattningar och andra befattningar på direktörsnivå

Operativ/finansiell styrning

Marknadsföring/försäljning

Startup/exit

Management Consulting

IT

Projektledning

 

Särskild erfarenhet

Erfarenhet från både internationellt näringsliv och internationellt utvecklingssamarbete