Kunskapsbolagets medarbetare

Björn Kärrberg VD på Kunskapsbolaget

Björn Kärrberg

VD

Jag nås på 08-545 160 20 och mail

anneli andersson assistens på kunskapsbolaget

Anneli Andersson

Assistent

Jag nås på 08-545 160 20 och mail

Kunskapsbolagets medarbetare

Björn Kärrberg VD på Kunskapsbolaget

Björn Kärrberg

VD

Jag nås på 08-545 160 20 och mail

anneli andersson assistens på kunskapsbolaget

Anneli Andersson

Assistent

Jag nås på 08-545 160 20 och mail

Mikael Andersson

Roland Andersson

Anders Axén

Lars Benon

Mats Bergqvist

Stefan Bergström

Karin Billsten

Jan Björinge

Rose-Marie Blidnert Sellin

Jörgen Bodner

Carolina Browall

Elisabeth Bäckman

Dag Calminder

Gabriella Civalero

Britt-Marie Clevestig-Sundell

Åsa Danielsson

Christer Deckmark

Kristina Dhenstrand

Stefan Didon

Matti Drisin

Kerstin Ekenberg

Chris Eriksson

Maria Eriksson

Birgitta Esbjörnsson

Ingela Evegård

Anne-Lie Ferm

Stefan Ferm

Millan Ferry

Mikael Forsberg

Ingemar Fredriksson

Anna Fundin

Widar Georgsson

Roine Gillingsjö

Joakim Graffner

Johan Groth

Lars Gustafsson

Gunnar Göranzon

Monica Haag Gunnars

Carina Hagström-Bergh

Mikael Hakola

Ulrika Hallberg

Christer Hansson

A-K Hedberg

Henrik Hedqvist

Magnus Heinstedt

Carola Helenius-Nilsson

Sara Holmgren

Ann-Charlotte Ingemarsdotter

Ingela Iversen

Björn Johansson

Gilda Johansson

Martin Johansson

Sven Johansson

Thomas Johansson

Helene Jonsson

Lars-Gunnar Josefsson

Hélène Karlsson

Maria Karlsson

Pella Kjellén

Gunilla Larsson

Marcus Larsson

Thomas Larsson

Christina Leander

Eva-Britt Lilja-Rönnholm

Louise Lindbom

Susanne Lindh

Staffan Lindvall

Peter Lindqvist

Conny Lundsten

Olle Lövenheim

Göran Lövgren

Elisabeth Magnusson

Lena Malmfors

Helena Malmsten

Leif Mankowitz

Margareta Mörck

Eva Myrehed Karlsson

Tommy Nilsson

Thomas Norberg

Lennart Nord

Gunnar Nordenlöw

Tage Nordkvist

Ann-Chatrin Norrevik

Lennart Norrevik

Kerstin Olander

Mathias Olsson

Mats L Olsson

Börje Paulsson

Magnus Persson

Bengt Persson

Christer Persson

Christer Persson

Anders Petersson

Martha Pettersson

Zofia Popis

Nicklas Ridström

Mikael Rissvik

Sid Rose

Hans Rosendahl

Olle Rosengren

Patrik Rättö

Erik Rönnby

Anette Ryding

Berit Salheim

Lena Sahrblom

Roland P. Schoultze

Viveca Serder

Ajna Signal

Tom von Sivers

Jan Sjunnesson

Anders Sjöberg

Camilla Sjögren

Per Smeds

Madeleine Solenäng

Leif Spjuth

Lillemor Starlander

Jan Strandbacke

Lennart Sundberg

Sören Svahn

Eva Svensson

Barbro Thöyrä

Percy Tollebrant

Mats Törnquist

Stina Wallster

Peter Westerståhl

Magnus Wetterqvist

Ola Wikander

Elisabeth Winsjansen

Peter Åberg

Leif Öbrink

E-postadressen till konsulterna skriv så här: förnamn.efternamn@kunskapsbolaget.se [utan prickar över å, ä eller ö]