Management – Vilka uppgifter ingår?

Management – Vilka uppgifter ingår?

 

Många uppgifter ingår inom området management. Ett sätt att strukturera dessa är att gruppera dem i tre huvudområden enligt nedan. Självklart ingår uppgifterna ofta inom flera områden.

 

Leda (oftast relaterat till personal) med bland annat följande uppgiftsinnehåll;

 • Kommunikation
 • Motivation
 • Gruppledning
 • Förändringsledning
 • Konflikthantering
 • Personlighetsutveckling

 

Styra – ofta relaterat till överordnad management, såsom en styrelse uppgifter -med bland annat följande uppgiftsinnehåll;

 • Mål och medel
 • Organisation
 • Uppföljning

 

Utveckla – utan utveckling dör varje organisation – med bland annat  följande uppgiftsinnehåll;

 • Affärsplan
 • Strategi
 • Finansiering