Lena Sahrblom

Konsultinriktning

Chef att hyra

Ledarstöd; introduktion nya ledare,

handledning under pågående processer,

teamutveckling i chefsgrupper

Analyser och organisationsöversyner

 

Utbildning

Skolledarhögskolan vid Örebro Universitet

IFL –  Offentliga managementprogrammet, Handelshögskolan i Sthlm

2 årig chefs- och ledarutbildning på Right Sinova

Arbetsrätt- och arbetsmiljöcertifiering

Framtidsstrateg, certifiering från Kairos Future

 

Yrkeserfarenhet

Verksamhetschef; rektor grundskola, gymnasiechef, kulturskolechef

Chef och ledare på strategisk nivå; VD inom friskolekoncern, kommunchef, förvaltningschef i offentlig förvaltning inom utbildning- och kultursektor

 

Särskild erfarenhet

Omvärldsanalytiker på regionnivå

Föreläsare inom ledarskap, skola i framtid och innovativt entreprenörskap