Utveckling av ledare och medarbetare

Introduktion

Några av framgångsfaktorerna i dagens företag där lönsamhet prioriteras är den enskildes förmåga till samarbete och att nätverka samt arbetsgruppernas och ledningsgruppens förmåga att fokusera på viktigaste uppgifterna. Att kunna ta vara på kompetensen och kreativiteten samt medarbetarnas och chefers förmåga att leda och gemensamt ta ansvar för resultatet skapar ett livskraftigt företag som utvecklas.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget erbjuder specifika program för utveckling av ledare, medarbetare, ledningsgrupper och arbetsgrupper i ditt företag för att:

  • få bättre uppfattning av den egna medverkan i verksamhetens mål
  • kommunicera bättre med varandra och med kunder
  • få större förståelse för sin egen och andras roll i verksamheten
  • ha högre engagemang i sina arbetsuppgifter
  • ta ändamålsenligt ansvar för verksamhetens mål
  • skapa bättre arbetsrelationer och relationer medarbetare – chef
  • kunna se och ta tillvara möjligheterna i verksamheten

Programmen anpassas utifrån din specifika situation och genomförs på beställning. Ett samarbete med Kunskapsbolaget innebär ett långsiktigt ansvarstagande för kompetensförsörjningen i ditt företag där Kunskapsbolagets konsulter genom programmen lär sig företagets organisation och medarbetare och kan på ett effektivt sätt arbeta med dig vid framtida förändringar kriser och satsningar.

Kunskapsbolagets konsulter har gedigen erfarenhet av ledarskap och utveckling av organisationer inom privat näringsliv. Kunskapsbolaget gör sitt bästa för att välja konsulter för ditt uppdrag med erfarenhet från din bransch.

Några tjänster

Ledar och Ledningsgruppsutveckling – program som ger en sammansvetsad ledningsgrupp som gemensamt formulerar och kommunicerar företagets mål och skapar förutsättningarna för ett livskraftigt företag. Moment som kan ingå är: Ledningsgruppens ansvar och funktion, samarbete och kommunikation, mål och visioner, arbetsglädje och effektivitet, ledarskapsprofiler, krisledning, konflikthantering.

Krisledningsövning – en timme övning med hjälp av två sexminuters övningar utifrån två olika scenarier. En övning höjer en ledningsgrupps mentala beredskap inför kris.

Teamutveckling – program för arbetslagsträning ger engagerade medarbetare och utvecklar personerna – en långsiktig träning med beprövade resultat. Moment som kan ingå är Målstyrning, vinnande attityder, motivation, engagemang, ansvar, initiativförmåga, samarbete, kommunikation, ge och ta kritik.

Coachning och mentorskap – individuella program för chefer, ledare och nyckelpersoner.

Affärslotsen© : Finansiering Affärsplanering Affärscoach Projektledning Anbudskraft! Chef-att-hyra Ledningsutveckling

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna