Utveckling av ledare och medarbetare
inom offentlig sektor.

Introduktion

En av framgångsfaktorerna i dagens organisationer är säkerställandet av medarbetarnas förmåga till samarbete och att nätverka samt gruppens och ledningsgruppens förmåga att fokusera på de viktigaste uppgifterna. En organisation som konternuerligt kompetensutvecklar och tar tillvara sina ledares och medarbetares potential ökar förutsättningarna för framgångsrik och hållbar utveckling av verksamheten – En lärande organisation.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget erbjuder skräddarsydda program, för utveckling av ledare, medarbetare och ledningsgrupper och arbetsgrupper, som ökar din konkurrenskraft.

 

 

  • få större förståelse för sin egen och andras roll i verksamheten
  • ha högre engagemang i sina arbetsuppgifter
  • ta ändamålsenligt ansvar för verksamhetens mål
  • skapa bättre arbetsrelationer och relationer medarbetare – chef
  • kunna se och ta tillvara möjligheterna i verksamheten

Programmen anpassas utifrån din specifika situation och genomförs på beställning. Ett samarbete med Kunskapsbolaget innebär ett långsiktigt ansvarstagande för kompetensförsörjningen i din organisation där Kunskapsbolagets konsulter genom programmen lär sig verksamheten och och kan på ett effektivt sätt arbeta med dig vid framtida förändringar kriser och satsningar.

Kunskapsbolagets konsulter har minst 10 års erfarenhet av ledarskap och utveckling av organisationer och privat näringsliv. Vi kan snabbt sätta oss in verksamheter och förbättringsområden. Kunskapsbolaget matchar konsult utifrån specifikt behov. Om det trots allt inte fungerar kan vi byta ut konsulten eller eller avbryta utan kostnad – Kunskapsbolagets trygghetsgaranti.

Tjänster

Ledar- och Ledningsgruppsutveckling: Program som ger en sammansvetsad ledningsgrupp som gemensamt formulerar och kommunicerar organisationens mål och skapar förutsättningarna för måluppfyllelse. Moment som kan ingå är: Ledningsgruppens ansvar och funktion, samarbete och kommunikation, mål och visioner, arbetsglädje och effektivitet, ledarskapsprofiler, krisledning, konflikthantering.

Teamutveckling: Program för arbetslagsträning ger engagerade medarbetare och utvecklar personerna – en långsiktig träning med beprövade resultat. Moment som kan ingå är målstyrning, vinnande attityder, motivation, engagemang, ansvar, initiativförmåga, samarbete, kommunikation, ge och ta kritik.

Coachning och mentorskap: Individuella program för ledare och nyckelpersoner.

Chef att hyra, Utredningar, Projektledning, Verksamhetsutveckling, Verksamhetscoach, Kompetensutveckling

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna