Ledare behövs – i mängd

Många av Kunskapsbolagets medarbetare arbetar interimistiskt som Ledare – hos Företag, Kommuner, Landsting, Skolor och Myndigheter – och ännu fler behövs…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.