Kerstin Ekengren

Konsultinriktning
Organisations- och ledarskapsutredningar
Intervjuundersökningar
Skolutvärderingar
Utveckling av pedagogik och ledarskap
Chef att hyra

 

Utbildning
Filosofie Magisterexamen
Lärarutbildning svenska engelska grundskola 7-9, gymnasium
Statlig rektorsutbildning
Inspektörsutbildningar 

 

Yrkeserfarenhet
Skolledare/verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning
Projektledare för integrationsprojekt
Skolinspektör
Förbundschef i gymnasieförbund
Utbildnings-, kultur- och fritidsdirektör

 

Särskild erfarenhet
Expert vid Skolverket
– kursplaneskrivande, implementering av läroplaner, utvärderingar och nationella informationskonferenser inom vuxenutbildningen
EU-projekt