Joakim Graffner

Konsultinriktning

Chef att hyra

Chefs- och ledarstöd

Utredning/översyn av ledarskap och/i skolorganisationer

 

Utbildning

Väg-och Vattenbyggare vid KTH.

Statlig rektorsutbildning och ytterligare ledarskapsutbildningar

Förändringsarbete, systematiskt kvalitetsarbete och salutogent ledarskap

 

Yrkeserfarenhet

Verksamhetschef, Rektor gymnasium, IB, vuxenutbildning och arbetsmarknad

Coachning av  ledningsgrupper vid grundskolor

Översyn och omorganisation av större kommunal gymnasieorganisation

Systematisk resultatstyrning

 

Särskild erfarenhet

Byggt upp utbildningskoncept inom bank och finans i samverkan med näringsliv och myndighet.