Hur låter en inspirerande ledare?

1. Situationen

Vad som inspirerar hos en ledare beror naturligtvis bland annat på situationen.

Olika saker inspirerar, till exempel beroende på man vunnit en uppgift/projekt eller om ledaren skall meddela att man förlorat.

 

2. Kännetecken

Normala inslag i den inspirerande ledarens ordval och förhållningssätt är:

 • engagerat
 • energiskt
 • positivt
 • förhoppningsfullt
 • framåtriktat
 • kunnigt
 • kompetent
 • förnuftigt

3. Goda exempel

Tal som blivit kända och berömda är framför allt:

– Martin Luther King ”I have a dream…”

– President Kennedy ”Don’t ask what the nation can do for you…”

– President Obamas  tacktal till nationen valkvällen den 7 november 2012, med bland annat följande ledarkännetecken:

 • ena nationen
 • nya uppgifter – och jag skall jobba
 • vi kommer att klara det
 • du kan lyckas
 • vi är bra/bäst tillsammans