Hur får man som ledare opinion och anställda med sig?

 

Det beror naturligtvis bland annat på ärende och situation.

 

Som minnesstöd för de akuta situationerna kan man använda följande 4 ledord:

1. Ärendet

2. Förslaget

3. Konsekvenser

– om man följer förslaget

– om man inte följer förslaget

– uppmaning

 

Några råd som kan vara värdefulla i många svåra situationer:

1. Säg ”rakt av” som läget är och föreslå sedan hur man skall agera

– blixtåtgärder

– åtgärder på längre sikt

– tidpunkter för beslut om, när och hur aktiviteter skall ske

2. Beskriv resan