Human resources (HR) – Ny order till Kunskapsbolaget

Ny order för  Kunskapsbolaget – HR –  Vidareutveckling av Ledarskaps- och Personalhandböcker

Växande organisation upplever en brist på kommunikation och tydligt ledarskap som följd. Såväl medarbetare som chefer uttrycker behov av tydligare styrdokument.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.