Helena Malmsten

Konsultinriktning

Chef att hyra

Introduktion för nya skolledare

Teamutvecklare

Nyanländas lärande

 

Utbildning

Rektorsutbildning Stockholm

Filkand i pedagogik

Organisationskonsultutbildning

Nyanländas lärande, Stockholm

 

Yrkeserfarenhet

Rektor för grundskola, särskola, resursklasser(elever med NPF problematik), tal och språkklasser, introduktionsklasser för nyanlända förskola, förskola.

Klassrumsobservatör med analys och återkoppling till lärare, elever och återkoppling till rektor –chef.