Förstudie

Introduktion

Som ledare kan man ställas inför situationen att en förändring måste göras och man men har svårt att hitta vägen framåt, hitta konkreta aktiviteter som säkrar effektiv och målinriktad förändring och -man saknar en gemensam angreppspunkt. Att snabbt dokumentera situationen ger bra förutsättningar för att effektivt hitta och besluta aktiviteter som utvecklar verksamhet och organisation på avsett sätt.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget sammanställer och sammanfattar situationen och synliggör möjlig aktiviteter som nästa steg med bas i rådande relevanta frågeställningar.

Förstudien utgör ett diskussions och beslutsunderlag för ledningen för att synliggöra och värdera utmaningarna och handlingsalternativen och den underlättar effektiva beslut som leder fram till en handlingsplan.

Förstudien genomförs på kort tid, ca två veckor; och baseras på intervjuer och analys av tillgängligt skriftligt material. Vid behov kan även en enklare enkät genomföras.

Kunskapsbolaget medarbetare har lång erfarenhet av ledarskap och utveckling av organisationer inom offentlig sektor, skola och privat näringsliv. Kunskapsbolaget gör sitt bästa att engagera konsulter med erfarenhet av den rådande specifika situationen.

Förstudien genomförs på kort tid, ca två veckor; och baseras på intervjuer och analys av tillgängligt skriftligt material. Vid behov kan även en enklare enkät genomföras.

Kunskapsbolaget medarbetare har lång erfarenhet av ledarskap och utveckling av organisationer inom offentlig sektor, skola och privat näringsliv. Kunskapsbolaget gör sitt bästa att engagera konsulter med erfarenhet av den rådande specifika situationen.

Tjänster

Förstudie:

Situationsbeskrivning, presentation till beställaren.

Enkät:

Enkel enkät.

Chef att hyra, Utredningar, Projektledning, Verksamhetsutveckling, Verksamhetscoach, Utbildning     

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna