SEKTOR FÖRETAG

Kunskapsbolaget stödjer hundratals företag och organisationer.

Chef att hyra, projektledare och ledarutveckling är några av våra efterfrågade tjänster. Lång erfarenhet och hög pålitlighet karaktäriserar Kunskapsbolagets tjänsteerbjudanden.

Våra tjänster till företagssektorn:

Vi lägger plan till effektiv och framgångsrik utveckling. 

Läs mer..

Vi stödjer din organisation, med prioritet .

Läs mer..

Vi tjänstgör som din säljkraft för den offentliga sektorn! 

Läs mer..

Vi genomför organisations och lokalutredningar-samt utvärderingar och uppföljning. 

Läs mer..

Våra effektiva, certifierade, projektledare leder ditt projekt – i mål! 

Läs mer..

Vi levererar den kompetens du behöver-pålitligt! 

Läs mer..

Vi utvecklar kompetensen hos dina ledare och ledningsgrupper. 

Läs mer..

Affärsrådgivning till Scaleup företag. 

Läs mer..

Kunskapsbolaget stödjer hundratals företag och organisationer.

Chef att hyra, projektledare och ledarutveckling är några av våra efterfrågade tjänster. Lång erfarenhet och hög pålitlighet karaktäriserar Kunskapsbolagets tjänsteerbjudanden.

Våra tjänster till företagssektorn:

Vi hjälper din organisation med att skaffa pengar!  Läs mer..

Vi lägger plan till effektiv och framgångsrik utveckling. 

Läs mer..

Vi stödjer din organisation, med prioritet .

Läs mer..

Vi tjänstgör som din säljkraft för den offentliga sektorn! 

Läs mer..

Vi genomför organisations och lokalutredningar-samt utvärderingar och uppföljning.

Läs mer..

Våra effektiva, certifierade, projektledare leder ditt projekt – i mål! 

Läs mer..

Vi levererar den kompetens du behöver-pålitligt! 

Läs mer..

Vi utvecklar kompetensen hos dina ledare och ledningsgrupper. 

Läs mer..

Affärsrådgivning till Scaleup företag. 

Läs mer..

Övriga tjänster:

Hållbarhet
Ta gärna del av VD-rapporten 2021, trevlig läsning.