Finansiering

Kunskapsbolaget kan hjälpa er med att hitta startkapital, utvecklings-kapital, rörelsekapital eller annan form av investeringskapital.

 

Har ni ett nytt projekt som ni vill starta, vill ni utveckla er marknad, era produkter eller medarbetare, men saknar pengar, finns det kapital att söka från tusentals finansieringskällor. Ni kan söka finansieringshjälp exempelvis hos olika stiftelser eller riskplacerare samt EU-stöd. Ni kan också söka privat eller offentligt stöd och forskningsmedel. Eller hitta kreativa lösningar där era kunder och/eller leverantörer deltar i finansieringen.

 

Kb FinansSök

Att söka finansiering är en process som kräver en god överblick över alla söksystemen, goda erfarenheter och kontakter. Och framförallt ihärdigheten och tiden att identifiera och matcha möjlig finansiering på en svåröverblickbar  marknad.Kunskapsbolaget har ingång till information om c:a 15.000 finansieringskällor. Vi har ett system för att identifiera bästa möjligheter till finansiering, egna erfarenheter av att framgångsrikt jobba mot olika finansiärer och nära kontakter med många kapitalkällor.

 

• Urval

Vi genomför kostnadsfritt en gallring för att klara ut de grundläggande förutsättningarna för extern finansiering med hjälp av vårt verktyg Kb-Finans Sök.

 

• Identifiering

Om förutsättningarna efter en gallring ser lovande ut, gör vi scanning och identifiering av bästa möjligheter för finansiering av ert projekt.

 

• Matchning

Vi bistår med att matcha med kontakter, framtagning av underlag och dialog med den möjliga finansiären ända fram till att resultat nås.

 

För mer information, kontakta oss på 08-545 160 20 eller info@kunskapsbolaget.se!