Finansiering och Anbudskraft! Under månaderna maj-juni 2018…..

Under månaderna maj-juni 2018 genomförs individuella företagsträffar.

Nästa ordinarie Finansseminarium genomförs den 12 september

Skaffa pengar till organisationen! Bidrags- och Riskkapital!

Öka omsättning och resultat – sälj mera till offentlig sektor!

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.