Eva Myrehed Karlsson

Inriktning

Chef att hyra inom skola

 

Utbildning

Förskollärare

Dramapedagog

Specialpedagog

Rektorsutbildning

 

Yrkeserfarenhet

Dramapedagog

Skolledare i delat ledarskap

Skolledare rektor

 

Särskild erfarenhet

Utbildning av skolpersonal i värdegrundsarbete, för att minska mobbning.

Föreläsningar om delat ledarskap inom skola, på skolledarnivå och lärarnivå Föreläsningar om processkartläggning som ett stöd i att organisera skola.