Effektiv projektledning-Offentlig sektor

Introduktion

Organisationer ställs inför utmaningar och komplexa problem. Att organisera specifika uppgifter i projektform ger ökad möjlighet att synliggöra problem, följa upp och prioritera. Organisationer som kan hantera projekt på ett effektivt sätt skapar förutsättningar för ökad effektivitet, måluppfyllelse och kvalitet.

Lösning - erbjudande

Kunskapsbolaget erbjuder programledning och projektledning till organisationer. Som kund kan ni snabbt och enkelt få projektledningsresurser och kan fokusera på era kärnvärden. Ni får flexibilitet och kan hantera ändringar i verksamheten på ett effektivt sätt.

  • Effektiv projektledning vid ändrade förutsättningar för verksamheten. Kunskapsbolagets projektledare engageras flexibelt utifrån kundens behov och ni slipper bygga kompetens för tillfällen som sällan eller aldrig uppstår. Ni kan dimensionera organisationen på ett effektivt sätt.
  • Effektiv projektledning vid förändringsprojekt, när verksamheten eller organisationen behöver struktureras om och arbeta mot nya specifika mål.
  • Effektiv projektledning när du behöver utveckla verksamheten hantera tillväxt och nya frågeställningar.

Kunskapsbolaget har gedigen erfarenhet och förståelse för att effektivt leda projekt mot uppsatt mål, tidsramar och budget. Våra konsulter tränar kontinuerligt i sina färdigheter på projektledning och har erfarenhet av de flesta vedertagna metoder för projektledning som används idag. Med projektledning från Kunskapsbolaget får er organisation en ökad effektivitet, flexibilitet och lönsamhet.

Vi matchar era krav mot bästa möjliga lösning. Om det trots allt inte fungerar kan vi byta ut konsulten eller eller avbryta utan kostnad – Kunskapsbolagets trygghetsgaranti.

Tjänster

  • Projektledning
  • Förstudie
  • Projektplanering
  • Riskanalys
  • Projektgenomgång/projektgranskning
  • Nulägesanalys
  • Teamutveckling

Chef att hyra, Utredningar, Projektledning, Verksamhetsutveckling, Verksamhetscoach, Utbildning

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna