Christer Persson

Konsultinriktning

Interimchef inom utbildning

Projektledning

Projektnsökningar

Finanasieringslösningar mot besöksnäringern

Orgnaisationsutveckling utbildning

 

Utbildning
Statliga Rektorsprogrammet
Arbetsmiljö- Landstinget Dalarna
Pedagogik- Umeå Universitet
Friluftslärarutbildning

 

Yrkeserfarenhet
20 års erfarenhet inom skolområdet både som skolledare och lärare.
Startat och byggt upp ett flertalet yrkeshögskoleutbildningar
Projektledning av ett flertalet kortare och längre projekt

 

Särskild erfarenhet
Friskoleansökningar