Chef att hyra och Rekrytera / Interim

Introduktion

En av framgångsfaktorerna i dagens företag där lönsamhet prioriteras är förmågan att förse organisationen med rätt ledare. Företag som kan hantera chefsförsörjningen på ett effektivt sätt skapar förutsättningar för ett livskraftigt företag som utvecklas.

Lösning - erbjudande

​​Kunskapsbolaget erbjuder chefsförsörjning till företag på ett snabbt och enkelt sätt och ni behåller er handlingsfrihet.

Sammanslagning

Vid sammanslagning av verksamheter kan det vara svårt att tillsätta en chef som har förutsättningar att ta tillvara möjligheterna i den nya organisationen. Kunskapsbolaget kan erbjuda chefer med erfarenhet av att leda organisationer i förändring. Ni kan på ett snabbt sätt tillsätta en chef som kan fokusera på er nya vision och minimera risken att hamna i konfliktsituationer.

Ny verksamhet

Vid start av ny verksamhet där ni kanske är osäkra på hur affärerna kommer att utvecklas kan Kunskapsbolaget erbjuda chefer med specifikt verksamhetskunnande. Det tar kort tid att komma igång och ni får en låg risk i och med att ni kan avsluta snabbt utan onödiga avvecklingskostnader för personal när ni har hittat en chef att anställa eller om verksamheten inte ska drivas vidare.

Vakanser

Chefer kan bli långvarigt sjuka, hastigt sluta sin anställning,eller få samarbetssvårigheter. En erfaren interimschef frå Kunskapsbolaget hoppar snabbt in och håller er verksamhet igång, med trygg personal, lugna kunder och bibehållen försäljning som resultat.

Kunskapsbolaget erbjuder chefer med lång erfarenhet av ledarskap och utveckling av organisationer inom privat näringsliv.

För dern långsiktiga chefsförsörjningen erbjuder Kunskapsbolaget tjänster för Rekrytering och Assessment som säkerställer därmed bästa möjliga kandidater för positionen.

Kunskapsbolaget gör sitt bästa att välja chefer med erfarenhet av er specifika situation, och med erfarenhet av att snabbt bli operativa. Skulle ni trots det inte vara nöjda, kan ni avbryta eller byta ut personen utan kostnad – det är Kunskapsbolagets Trygghetsgaranti.

Tjänster

Chefer inom:

Rektor, Skolledare, Förvaltningschef, VD, Försäljning, HR, Ekonomi, Marknad, Inköp, Projektledning, 

HR:

Rekrytering och Assessments

Affärslotsen© : Finansiering Affärsplanering Affärscoach Projektledning Anbudskraft! Chef-att-hyra Ledningsutveckling

Klicka här för ett produktblad i pdf.

Kontakta oss gärna:

Kontakta oss gärna